Boletus Entero "P" (5x1kg) "Arotz"

Boletus Entero "P" (5x1kg) "Arotz"

Ref. AZ1

Ref. AZ1

Boletus Entero "PP" (5x1kg) " ...

Boletus Entero "PP" (5x1kg) " ...

Ref. AZ2

Ref. AZ2

Boletus Lamina (4x1kg) "Arotz"

Boletus Lamina (4x1kg) "Arotz"

Ref. AZ12

Ref. AZ12

Boletus Trozos (5x1kg) "Arotz"

Boletus Trozos (5x1kg) "Arotz"

Ref. AZ3

Ref. AZ3

Boletus Trozos Micex (5x1kg) " ...

Boletus Trozos Micex (5x1kg) " ...

Ref. AZ14

Ref. AZ14

Niscalo Trozo Bolsa (5x1kg) " ...

Niscalo Trozo Bolsa (5x1kg) " ...

Ref. AZ18A

Ref. AZ18A

Polvo Boletus (12x230ml) "Arotz"

Polvo Boletus (12x230ml) "Arotz"

Ref. AZ5102

Ref. AZ5102