Babilla (T.Gallega I.G.P.) s/ ...

Babilla (T.Gallega I.G.P.) s/ ...

Ref. TG2

Ref. TG2

Babilla Ternera Rosada Vacio "Viñ ...

Babilla Ternera Rosada Vacio "Viñ ...

Ref. TS20

Ref. TS20

Cadera (T.Gallega I.G.P.) s/ ...

Cadera (T.Gallega I.G.P.) s/ ...

Ref. TG1

Ref. TG1

Cadera Centro Ternera Rosada ...

Cadera Centro Ternera Rosada ...

Ref. TS10

Ref. TS10

Canal (T.Gallega I.G.P.) R. " ...

Canal (T.Gallega I.G.P.) R. " ...

Ref. TG12

Ref. TG12

Carne Guisar Tacos

Carne Guisar Tacos

Ref. OK2052R

Ref. OK2052R

Carne Guisar Tacos Ternera Cong. " ...

Carne Guisar Tacos Ternera Cong. " ...

Ref. OK2052

Ref. OK2052

Centro Aguja Ternera Rosada Vacio ...

Centro Aguja Ternera Rosada Vacio ...

Ref. TS21

Ref. TS21

Contra (T.Gallega I.G.P.) Vacio " ...

Contra (T.Gallega I.G.P.) Vacio " ...

Ref. TG4

Ref. TG4

Delantero S/ Falda c/Pecho T. ...

Delantero S/ Falda c/Pecho T. ...

Ref. TG7

Ref. TG7